Doniram 1 % dohodnine za disk golf

29. december 2021
Vsak državljan RS lahko do 1 % svoje dohodnine nameni za podporo nepridobitnim dobrodelnim organizacijam. Če se za donacijo dohodnine ne odloči, se njegova dohodnina vrne v Proračun RS.
DGKL Dohodnina 2022-small1.jpg

Svojo dohodnino lahko namenite tudi Športnemu društvu DISC GOLF KLUB LJUBLJANA, v katerem se že več kot pet let trudimo predstaviti šport disk golf čim širši publiki v Ljubljani in okolici. Ob redni vadbi izvedemo letno tudi do 30 brezplačnih predstavitev po celi Ljubljani in okolici (razni zavodi, šole, parki).

Vsa pridobljena sredstva iz vadbe damo nazaj v marketing (reklamo) športa, kajti disk golf je še vedno neprepoznavna športna aktivnosti. Ker v letu 2021 planiramo še več predstavitvenih aktivnosti po Ljubljani in okolici, bi dodatno pridobljena sredstva iz naslova dohodnine namenili novi reklamni opremi (reklamni plakati, letaki, bannerji, zastave, predstavitvena oprema) in novim otroškim vadečim skupinam.

KAKO DONIRATI 1% DOHODNINE

Možnosti je več, izberi sebi najlažjo.

- telefon - aplikacija eDavki
- preko spletne strani FURS eDavki - https://edavki.durs.si
- izpolnjen PDF obrazec ( https://www.cnvos.si/enprocent/posameznik/poisci)

- preko spletne strani Olimpijskega komiteja Slovenije - https://www.olympic.si/podarim

 

Naziv društva: Disc golf klub Ljubljana
Davčna številka: 55420885
Koliko: do 1%

SPLETNA STRAN ali Mobilna aplikacija eDAVKI
V iskalno okno vpiši: NAMENITEV DELA DOHODNINE ZA DONACIJE

KAKO POSLATI IZPOLNJEN PDF OBRAZEC

- Odpri stran https://www.cnvos.si/enprocent/posameznik/poisci

- Izpolni:
1. Sem Posameznik/-ca ...
2. Želim poiskati organizacijo ...
3. IŠČI PO: nazivu ... disc ... rezultat (1): Disc golf klub Ljubljana
4. Nadaljuj z odmero dela dohodnine ... 1%
5. Vnesi svoje podatki
Klik na PRENESI OBRAZEC ... PDF obrazec najdeš med Prenosi.

Izpolnjen obrazec lahko Zahtevo za odmero lahko:
- oddate osebno pri pristojnem finančnem uradu,
- pošljite izpolnjen PDF obrazec po pošti pristojnemu finančnemu uradu,
- izpolnjeno pošljete na sedež društva: Disc golf klub Ljubljana, Linhartova cesta 94, 1000 Ljubljana.

POMEMBNO

V primeru, da niste zaposleni (potem NE morete donirati del dohodnine) ali želite, da bi DONACIJO opravil ŠE KDO DRUG, ji/mu posredujte to sporočilo.

Najlepša hvala!